Công cụ kỹ thuật thiết yếu cho cố vấn tài chính

Top 3 công cụ kỹ thuật thiết yếu cho cố vấn tài chính

Lưu trữ mật khẩu an toàn

Bạn có lãng phí thời gian tìm kiếm mật khẩu hoặc thông tin đăng hàng ngày? Nếu bạn chưa sử dụng phần mềm lưu trữ mật khẩu an toàn, hãy áp dụng một công nghệ như LastPass để tự động lưu trữ mật khẩu của bạn ngay hôm nay.

Công cụ kỹ thuật thiết yếu cho cố vấn tài chính

LastPass là trình quản lý mật khẩu gắn với trình duyệt web của bạn. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Lastpass của bạn mỗi ngày, mật khẩu của bạn cho mỗi trang web được tự động nhập.

Bạn có thể lưu trữ thông tin thẻ tín dụng và ngân hàng cũng như tạo mật khẩu an toàn cho các tài khoản mới và tự động lưu chúng lại.

Một hệ thống CRM tốt

Tất nhiên, bạn cần một hệ thống CRM (quản lý quan hệ khách hàng) tốt để theo dõi khách hàng và triển vọng.

CRM giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, các CRM cho các nhà tư vấn tài chính như RedTail đang thêm các tính năng mới mọi lúc để làm cho sản phẩm của họ tốt hơn.

Năm nay, Redtail đang tung ra dịch vụ nhắn tin văn bản an toàn thời gian thực cho các cố vấn để giao tiếp với khách hàng và nhân viên.

WealthBox tích hợp với Riskalyze, Microsoft Office và eMoney Advisor để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Phần mềm lập kế hoạch tài chính

Cung cấp phần mềm lập kế hoạch tài chính là chìa khóa duy trì khách hàng và có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vì khách hàng có thể truy cập và quản lý tài khoản của mình tốt hơn.

Top 3 công cụ kỹ thuật thiết yếu cho cố vấn tài chính

Những công cụ này giúp bạn cung cấp nhiều hơn quản lý đầu tư và tập trung vào kế hoạch tài chính toàn diện, bằng cách cho phép khách hàng truy cập vào:

– Công cụ lập ngân sách

– Phân tích chi tiêu

– Kế hoạch tiết kiệm dựa trên mục tiêu

– Lưu trữ tài liệu an toàn

– Lập kế hoạch kịch bản và các công cụ ra quyết định

10 vai trò của cây xanh có thể bạn chưa biết sẽ giúp ích cho cố vấn tài chính rất nhiều trong việc quyết định sử dụng cây xanh trong văn phòng nơi mình làm việc.