Công cụ tìm kiếm thế hệ mới

Công cụ tìm kiếm là một loại hệ điều hành được thiết kế đặc biệt với chức năng tìm kiếm các thông tin trên mạng World Wide Web.

Để sử dụng công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ cần phải nhập một từ khóa về chủ đề mình cần tìm để có thể nhận về một bảng kết quả dưới dạng danh sách các trang web, hình ảnh. video, địa chỉ bản đồ,… có liên quan đến chủ đề tìm kiếm đó. Một loại thuật toán tìm kiếm của công cụ tìm kiếm sẽ trả về kế quả được sắp xếp theo một thứ tự nhất và tùy vào mỗi công cụ tìm kiếm mà chúng ta tại có một thuật toán tìm kiếm khác nhau. Do đó kết quả mà bạn tìm được còn được gọi là kết quả tự nhiên do không có sự can thiệp của con người.

3 bộ phận chính của một công cụ tìm kiếm:

Để giảm thiểu thời gian tìm kiếm, hiện nay một công cụ tìm kiếm có thể được cấu tạo bởi 3 bộ phận:

  • Spider là một công cụ giúp thu thập dữ liệu của một trang web bất kỳ nào đó, bao gồm dữ liệu thông tin về nội dung trên trang, số lượng và tần suất liên kết của các trang web khác đến trang đó.
  • Index: là công cụ thực hiện việc lưu một cách tối ưu toàn bộ dữ liệu đã thu thập của một trang web, bao gồm nội dung và các liên kết đến và đi trên trang. Các dữ liệu này sẽ được mã hóa dưới dạng văn bản để có thể lưu lại với dung lượng thấp nhất và trích xuất kết quả tìm kiếm được nhanh nhất.
  • Công cụ trích xuất kết quả tìm kiếm: Khi có một tìm kiếm của người dùng được gởi đến, từ khóa đó sẽ phải đi qua các bộ lọc truy vấn nhằm giúp công cụ tìm kiếm đánh giá rõ hơn về thông tin tìm kiếm và thông tin của người dùng. Từ đó, tìm kiếm và trích xuất các thông tin từ những dữ liệu đã được index sao cho phù hợp với truy vấn của người dùng nhất.

Google – công cụ tùm kiếm tối ưu

Một công cụ tìm kiếm thông tin online nổi tiếng hiện nay là Google Search, hay còn được gọi là Google Web Search hay ngắn gọn là Google, là thuộc sở hữu bởi tập đoàn Google. Đây là công cụ tìm kiếm được nhiều người sử dụng nhất thế giới với thao tác thực hiện đơn giản và thời gian trả lời kết quả ngắn. Bạn có thể dễ dàng tìm trên google một từ khóa như: Mẹo lựa chọn dụng cụ chơi billiards . Kết quả trả về sẽ là hàng loạt những trang web bán dụng cụ chơi billiards mà bạn có thể lựa chọn.